HR-professionals in transitie

Weet jij de antwoorden op de nieuwste strategische vraagstukken?

Het HR vakgebied is volop in beweging. Aan de HR-functie worden steeds nieuwe eisen gesteld. Welke nieuwe rollen zou HR op moeten pakken? Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om de HR-functie toekomstbestendig in te richten?

Door het invullen van de HR scan krijg je een gepersonaliseerde rapportage als benchmark; een vergelijking van jouw focuspunten met die van je collega's in de markt. Denk jij er klaar voor te zijn om deze rol als business partner te vervullen? Doe nu de HR scan en check of jij er klaar voor bent!

Doelgroepen

Voor het eerst zijn er vier generaties actief op de arbeidsmarkt
Van babyboomers en millennials tot collega’s uit de generaties X en Z, je komt ze overal in organisaties tegen. Het werknemersbestand bestaat tegenwoordig uit allerlei subdoelgroepen die ieder op hun eigen manier aandacht nodig hebben. Hoe ga jij ze die geven?

Naast vaardigheden/skills kijken we bij het aannemen van nieuwe medewerkers vooral of ze passen bij de organisatie.

In onze organisatie zijn medewerkers gelukkig, gezond en in ontwikkeling.

Wij zijn goed op de hoogte van de ambities van onze medewerkers.

Persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal.

Wij hebben een goed overzicht van de talenten en vaardigheden die onze organisatie al in huis heeft en welke we eventueel nog missen.

Voor bepaalde groepen medewerkers ontwikkelen we HR-beleid op maat

Naar blok 2 van 4: 'meesturen'

Meesturen

Strategisch adviseur van het management op het gebied van human capital
Strategische personeelsplanning is voor bedrijven en instellingen van levensbelang. Het management verwacht terecht dat de HR-afdeling op dit gebied het voortouw neemt en business cases presenteert die gebaseerd zijn op continuïteit én rendement.

Wij ervaren druk vanuit de organisatie op HR om meer toegevoegde waarde te leveren.

Wij evalueren bij HR regelmatig onze strategie.

Wij kunnen een rol als strategisch business partner binnen de organisatie waarmaken omdat we de volgende zaken goed voor elkaar hebben:

Geef aan wat je toepasselijk vindt, meer antwoorden mogelijk.

Het management ziet HR als strategisch business partner.

Wij kunnen het management strategisch adviseren op basis van HR-data die we verzamelen en analyseren.

Naar blok 3 van 4: 'concurreren'

Concurreren op een krappe arbeidsmarkt

Mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod
Elke werkgever is op zoek naar de beste kandidaten om het werknemersbestand te versterken. Alleen, er is meer vraag dan aanbod. Bovendien is er ook nogal eens sprake van een mismatch tussen de benodigde en de beschikbare kennis en vaardigheden.

In onze organisatie beschikken wij over voldoende talent voor de toekomst.

Wij hebben duidelijke ideeën over hoe we onszelf als werkgever willen presenteren aan de markt.

Het wordt voor ons steeds moeilijker om mensen te krijgen met de juiste kennis en vaardigheden.

Wij hebben als HR steeds meer moeite met het vullen van vacatures.

Wij vissen met meer werkgevers in dezelfde vijver.

Door naar blok 'digitaal fundament'

Digitaal fundament

Van administratieve automatisering naar artificial intelligence
Software en nieuwe technologie spelen een steeds grotere rol op de HR-afdeling. Dat maakt het werk niet alleen een stuk efficiënter, maar ook veel interessanter. Als jij de ontwikkelingen goed blijft volgen, ga je daar heel veel plezier aan beleven.

Ik schat dat HR __% van de tijd kwijt is aan het afhandelen van handmatige administratieve processen.

Wij maken gebruik van HR-analytics.

De snelle technologische ontwikkelingen (in HR)...

Onze medewerkers geven zelf digitaal hun verlof, verzuim en andere HR-zaken door.

Het onboarden van onze medewerkers is een geautomatiseerd proces.

Ik ben teveel tijd kwijt aan het verwerken van HR mutaties.

1
1